12 Aug 2016

12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล