08 Aug 2016

UBBE เติมน้ำใจให้ชีวิต

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ได้จัดกิจกรรม "UBBE เติมน้ำใจให้ชีวิต" ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเพื่อน ๆ พนักงาน UBBE ทุกคนครับ