13 Dec 2021

ศูนย์อนามัยที่ 10 สนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สร้างภูมิคุ้มกัน UBE

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดกิจกรรม "HPC 10 สร้างเกราะป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ UBE" โดยมี นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประธานพิธีเปิด และคณะผู้บริหาร นำโดย นายวุฒิพงศ์ นิลผาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล ร่วมต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ห่วงใย UBE สนับสนุนวัคซีน และบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ให้กับพนักงานบริษัทฯ ในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม 102 สำนักงานอุบลซันฟลาวเวอร์ เมื่อวันที่ 13 และ 20 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา