Latest News

UBS รับรางวัล "Bubble and Seal" โรงงานต้นแบบควบคุมโควิด-19 ระดับดีเด่น จาก กท.สาธารณสุข

Read More

Read More

UBS รับรางวัล "Bubble and Seal" โรงงานต้นแบบควบคุมโควิด-19 ระดับดีเด่น จาก กท.สาธารณสุข

Read More

UBE Group นำผลิตภัณฑ์ Tasuko และ Ubonbio ร่วม Showcase ในงาน FTI EXPO 2022 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เชียงใหม่

Read More

UBE Group ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Read More

UBE Group เปิดบ้านต้อนรับ สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.ศรีสะเกษ

Read More

UBS จัดโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกำจัดวัชพืชในไร่มันสำปะหลังอินทรีย์

Read More

BOI นำคณะนักลงทุนในโครงการ TOISC#20 เยี่ยมชมโรงงาน UBE

Read More

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับ UBE เชื่อมโยงระบบการผลิตการตลาดโคเนื้อ รุ่น 1 ปี 2565 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคแบบมีมาตรฐาน GFM

Read More

UBE ร่วมกับ กจ.อุบลฯ ติวเข้มผู้ตรวจมันอินทรีย์ในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานล่าง 2

Read More

“สุรียส” นั่งนายกสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง

Read More

UBE Group นำ เชฟเอียน โชว์ทำอาหารจากแป้งทอดกรอบ “Tasuko” ในงาน THAIFEX 2022

Read More

UBE ยกทัพสินค้า Organic Future Food ร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022

Read More

UBE นำทัพผลิตภัณฑ์ Tasuko Savvy UBA และ Season โชว์ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2022 - The Hybrid Edition