Latest News

อุบลไบโอเอทานอล’ จับมือกรมโรงงานอุตสาหกรรม(MOU) ร่วมโครงการ CSR – DIW

Read More

Read More

อุบลไบโอเอทานอล’ จับมือกรมโรงงานอุตสาหกรรม(MOU) ร่วมโครงการ CSR – DIW

Read More

อุบลไบโอ’ ร่วมกับบ้านโนนสุขสันต์ สร้างระบบน้ำถวายวัดป่าศิลาธารธรรม

Read More

อุบลไบโอ’ ร่วมสนับสนุนของชำร่วย งานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อบต.นาดี

Read More

อุบลไบโอฯ สืบทอดประเพณีไทยร่วมสนับสนุนงานบุญบั้งไฟ วัดท่าช้างใหญ่

Read More

อุบลไบโอ’ ร่วมหารือ รพ.นาเยีย เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพพนักงาน

Read More

อุบลไบโอ’ เปิดบ้านต้อนรับ นศ. ราชภัฎอุบลฯ ขอศึกษาดูงาน

Read More

เกษตรกรตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร อบรมโครงการ”ธนาคารท่อนพันธุ์อุบลไบโอ” (ต้นฝน 2557)

Read More

เจ้าแขวงจำปาสัก ดูงานโรงงานเอทานอล

Read More

เริ่มต้นดี ชีวิตดี....รับปีใหม่ 2558

Read More

โครงการ “มอบความรู้ สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2555”

Read More

โครงการ “มอบความรู้ สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2557”

Read More

อุบลไบโอ’ เปิดบ้านต้อนรับ นศ. การอาชีพเขมราฐ