Latest News

มาฆบูชา 2557 UBBE GROUP รวมใจใส่บาตร ฟังธรรม “คิดดี ทำดี พูดดี”

Read More

Read More

มาฆบูชา 2557 UBBE GROUP รวมใจใส่บาตร ฟังธรรม “คิดดี ทำดี พูดดี”

Read More

อุบลไบโอฯ ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติ ณ อ.นาเยีย

Read More

อุบลไบโอ...ชวนน้องๆ บ้านแก่งกอก ต.ไร่ใต้ เรียนร่วมวิชาห้องเรียน...แปลงมัน UBBE GROUP ปี 3/2557

Read More

ลูกค้าจีนเยี่ยมชม “โรงแป้งมันอุบลเกษตรพลังงาน”

Read More

วันวิสาขบูชา น้อมถวายพุทธชยันตี "สื่อสารความดี ฟื้นวิถีวันพระ"

Read More

สนพ. วางใจอุบล ไบโอ เอทานอล สนับสนุนเงิน 20 ล้าน

Read More

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เปิดโรงงานผลิตเอทานอลใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด

Read More

สรุปรายงาน มาตรการแก้ไข กรณีเกิดเหตุการณ์คันกั้นบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 5

Read More

อบรม มาตรฐานฮาลาล

Read More

อุบลไบโอรวมใจพนักงาน 4 บ้าน ... จัด Team Building ยิ่งใหญ่ใน “U-Group Outing 2014”

Read More

อบรม เทคโนโลยีการผลิตเอทานอล จากวัสดุการเกษตร

Read More

อบรมผู้นำคุณภาพขององค์กร