Latest News

อุบลซันฟลาวเวอร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 BUSINESS MODEL ด้านเกษตรอุตสาหกรรม

Read More

Read More

อุบลซันฟลาวเวอร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 BUSINESS MODEL ด้านเกษตรอุตสาหกรรม

Read More

เครือข่ายปศุสัตว์อุบลโมเดล เยี่ยมชมโรงงาน

Read More

อธิการบดี ม.อุบลราชธานี เยี่ยมชมโรงงาน

Read More

คนอุบลไบโอไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือเกษตรกรปลาในกระชัง

Read More

อุบลไบโอ จัดสรรพื้นที่โรงงาน สร้างตลาดนัดอินทรีย์ กินสบายใจ

Read More

UBBE Group บริจาคแอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19

Read More

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ UBBE Group & สื่อมวลชนอุบลฯ

Read More

UBBE Group ห่วงใย ใส่ใจพนักงาน รณรงค์ภายในองค์กรป้องกันไวรัส โควิด-19

Read More

อุบลไบโอ…แถลงข่าว ลุย! โมเดล “ออร์แกนิคไบโอฮับ” ปลดล็อคกับดักรายได้ปานกลาง คลัสเตอร์กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 สร้างตลาดชีวภาพ และอาหารปลอดภัย

Read More

อุบลไบโอ...หนุนสมาคมการค้าลานมันฯ ภาคอีสาน ผลักดันโครงการลานมันสีเขียว สร้างมาตรฐานรับซื้อมันคุณภาพในพื้นที่อีสานล่าง 2

Read More

อุบลไบโอ ผนึกพลังสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 2 ยกระดับเกษตรอินทรีย์สู่อุตสาหกรรมชีวภาพ สานต่อนโยบาย Bio Hub ของรัฐบาล

Read More

ปตท. จับมือ อุบล ไบโอ เอทานอล เดินหน้าการใช้เทคโนโลยียีสต์ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอลสู่เชิงพาณิชย์