30 Aug 2016

10 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ E85

       1. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 คืออะไร? E85 คือ เชื้อเพลิงผสมสำหรับใช้งานรถยนต์ โดยผสมน้ำมันเบนซินมาตรฐานเข้ากับเอทานอล (E) ในสัดส่วน 15 เปอร์เซ็นต์ และ 85 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ น้ำมันชนิด นี้จึงถูกเรียกว่า “E85” การผสมเอทานอลเข้ากับน้ำมันเบนซินในสัดส่วนที่น้อยลงก็จะเรียกชื่อตามสัด ส่วนของการผสม เช่น ผสม 20% เรียก E20 ผสม 10% เรียกE10 เป็นต้น

       2. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E 85 มีผลทำให้สมรรถนะของรถยนต์ลดลงหรือไม่ คำตอบคือ ไม่ ในทางกลับกันเอทาอลบริสุทธิ์จะมีระดับออกเทนอยู่ที่ 107 – 113ซึ่งนับว่าสูงกว่าน้ำมันเบนซินที่มีออกเทนอยู่ที่ 91 และ 95 ดังนั้น การผสมเอทานอล ลงในน้ำมันเบนซิน ออกมาเป็นน้ำมัน E85 จะช่วยเพิ่มค่าออกเทนให้กับน้ำมันมากยิ่งขึ้นกว่าน้ำมันเบนซินธรรมดา ทั้งนี้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีระดับออกเทนอยู่ที่ 105เพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์อีก 5 – 10% เมื่อเทียบกับเบนซินธรรมดา และยังช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้นอีกด้วย

       3. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีผลให้รถยนต์เปลืองน้ำมันมากขึ้นหรือไม่ ใช่ เอทานอลบริสุทธิ์ให้พลังงานน้อยกว่าน้ำมันเบนซินธรรมดาประมาณ 23% (เอทานอลมีปริมาณหน่วยความร้อน 84,600 บีทียูต่อแกลลอน ส่วนเบนซินบริสุทธิ์ ออกเทน 95 มี 125,000 บีทียูต่อแกลลอน) นั่นหมายถึงระยะทางที่วิ่งได้น้อยกว่า

       4. เติม E85 ในรถเบนซินธรรมดาได้หรือไม่ รถที่เครื่องยนต์ไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะเพื่อใช้กับน้ำมัน E85 ไม่ควรใช้น้ำมัน E85ที่ผสมเอทานอลซึ่งก็คือ แอลกอฮอล์ และคุณสมบัติไม่เหมือนกับน้ำมันเบนซินเพราะ มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนวัสดุเช่น ยางและพลาสติก และทำปฏิกิริยากับโลหะบางชนิดมากกว่าเบนซินด้วย ดังนั้นรถที่จะเติมแก๊สโซฮอล์ E85 ได้จำเป็นต้องปรับโครงสร้าง ทางวิศวกรรมบางส่วน เพื่อให้รองรับน้ำมันชนิดนี้ได้

       5. รถแบบไหนที่ใช้ E85 แก๊สโซฮอล์ E85 ใช้ได้สำหรับรถยนต์ในกลุ่มที่เรียกว่า FFV หรือ Flex Fuel Vehicle คือเครื่องยนต์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของ เอทานอล ซึ่งเติมได้ตั้งแต่น้ำมันเบนซินธรรมดา แก๊สโซฮอล์ E10 E20 ไปจนถึง E85 และยังสามารถเติมผสมกันได้อย่างไม่มีปัญหาอีกด้วย เพราะ FFV จะมีหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิคส์ (ECU) คอยวัดปริมาณโมเลกุลของออกซิเจนที่เข้าไปในเครื่องยนต์ ปรับการทำงานเหมาะสมกับน้ำมันที่เติม เพื่อให้รถยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะ

       6. ทำไมประเทศไทยต้องส่งเสริม E85 การสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทน ยังคงเป็นแนวนโยบายหลักของรัฐ ไม่ว่าราคาน้ำมันจะแพงขึ้นหรือถูกลง โดยเฉพาะการสนับสนุนให้คนไทยใช้น้ำ มันแก๊สโซฮอล์นั่นยิ่งสัดส่วนของเอทานอลที่ใช้มีมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งช่วยชาติลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ กระทรวงพลังงาน เร่งเดินหน้า มาตรการส่งเสริม E85 ให้เร็วที่สุด เนื่องจาก ประเทศไทยมีผลผลิตและการผลิตเอทานอลที่มีศักยภาพมากพอที่จะสนับสนุนการใช้แก๊สโซฮอล์ E85 โดยไม่กระทบกับการบริโภคภายในประเทศ

       7. ทิศทางการส่งเสริมแก๊สโซฮอล์ E85 กระทรวงพลังงานได้พิจารณาที่จะขยายจาก E10 เป็น E85 มาตั้งแต่เริ่มวางนโยบายพลังงานทดแทนในปี 2547 และได้ส่งเสริม E85 บางส่วนในระยะแรกเมื่อปลายปี2549 เพื่อให้มีการใช้อย่างจริงจังในปี 2555 ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้กำหนดให้ E85 เป็นวาระแห่งชาติและมีนโยบายส่งเสริมการใช้ E85 อย่างครบวงจรภายใน10 ปี

       8. การสนับสนุนการใช้ E85 จากภาครัฐ กระทรวงพลังงาน ร่วมมือกับภาครัฐหลายหน่วยงานเร่งผลักดันนโยบายสนับสนุนการใช้รถยนต์ FFV ในประเทศไทย ดังนี้ ลดอาการนำเข้าจาก 80% เหลือเพียง 60% สำหรับรถยนต์ FFV นำเข้าที่ขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซี. และ 2,500 ซีซี. จำนวน 2,000 คัน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยภาษีสรรพสามิตรถยนต์ FFV 3% สำหรับรถยนต์ FFV นำเข้าที่ขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซี. และ 2,500 ซีซี. จำนวน 2,000 คัน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยภาษีสรรพสามิตรถยนต์ FFV 3% สำหรับรถยนต์ FFV ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 นอกจากนี้ ได้กำหนด Road Map การส่งเสริมการใช้ E85 อาทิ มาตรการภาษีและอากรเพื่อการนำเข้ารถยนต์ในระยะสั้นของกรมศุลกากร การออกมาตรฐานคุณ ภาพน้ำมัน E85 ของกรมธุรกิจพลังงาน การเพิ่มผลผลิตต่อไร่อ้อยและมันสำปะหลังและการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกใน พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่ราชพัสดุของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กรมธนารักษ์ เป็นต้น

       9. ความพร้อมเดินหน้า วัตถุดิบ ประเทศไทยมีวัตถุดิบทางการเกษตร (อ้อย, กากน้ำตาล, มันสำปะหลัง) มากพอที่จะรองรับการใช้ E85 ได้ทั้งประเทศ โดยไม่กระทบกับการบริโภคภายใน ประเทศ ปัจจุบันกำลังการผลิตเอทานอลอยู่ที่ 1.5 ล้านลิตรต่อวัน ในขณะที่การใช้เอทานอลอยู่ที่ 1.1 ล้านลิตรต่อวัน และภายในปี 2552 จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก1.5 ล้านลิตรต่อวัน รวมกำลังการผลิตเอทานอลในปี 2552 ประมาณ 3 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งสามารถรองรับ E85 ในระยะแรกอย่างไม่มีปัญหา สถานีบริการ ขณะนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์E85 ที่เปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว 3 แห่ง และมีแผนจะขยายเป็น 15 แห่ง ตามความต้องการใช้ของ E85 ส่วนทางด้าน บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ใช้แก๊สโซฮอล์ โดยมีแผนที่จะเปิดให้บริการ E85 เป็น 15 สาขา ในปี 2552 ตามที่กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือ รถยนต์ ประเทศไทยมีการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง E85 หรือ FFV มาใช้งานแล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งกระทรวงพลังงานให้การส่งเสริมด้วยการลดอัตราภาษีนำเข้ารถ ยนต์FFV สำเร็จรูปจากต่างประเทศ โดยล่าสุด บริษัทวอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการนำเข้า และเริ่มการผลิตรถยนต์ FFV ในประเทศไทยล็อตแรกแล้วจำนวน150 คัน นอกจากนี้ค่ายรถยนต์ยุโรปและอเมริกาหลายค่ายตอบรับการส่งเสริมน้ำมันแก๊สโซ ฮอล์ E85 ของภาครัฐ อาทิ ฟอร์ด, เจนเนอรัล มอเตอร์ส, เชฟโรเลต (ประเทศ ไทย) เนื่องจากมีความพร้อมในเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 แล้วเห็นด้วยในการส่งเสริมแก๊สโซฮอล์ E85 เพราะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในอนาคต

       10. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ E85 จุดเริ่มต้นของการผลักดันนโยบาย E85 กระทรวงพลังงานได้คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ จากการกำหนด Road Map การส่งเสริม การใช้ E85 ในปี 2551 – 2561 ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมเป็นเงิน447,377 ล้านบาท สร้างความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานของประเทศและลดการ ใช้เบนซินได้มูลค่า 386,720 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างการผลิตพืชเกษตรไปสู่พืชพลังงานที่มีมูลค่า เพิ่มทางเศรษฐกิจสูงสร้างเสถียรภาพราคาพืชผล เกษตร สร้าง Multiplier Effect ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและบริการมูลค่า 60,657ล้านบาทในปี 2561 และยังเป็นการช่วยลดมลพิษและภาวะโลกร้อนได้ถึง 27.8 ล้าน ตัน ซึ่งผลประโยชน์นี้จะตกไปถึงประชาชนทุกระดับอย่างแท้จริง

แหล่งอ้างอิง : http://www.clube85.com/