เอทานอล เกรดเชื้อเพลิง รายการสินค้า ชนิดสินค้า
Product >99.8 %vol.
Density @20๐ C 0.7899-0.791 g/ml
Higher Saturated (C3-C5) mono alcohol 99.8 %vol.
Solvent washed gum 5.0 mg/100ml
water 0.3 %wt.
copper 0.07 mg/kg
copper 0.07 mg/kg
Appearance Bright and Clear -
เอทานอล เกรดอุตสาหกรรม รายการสินค้า ชนิดสินค้า
Product >99.8 %vol.
Density @20๐ C 0.7899-0.791 g/ml
Higher Saturated (C3-C5) mono alcohol 99.8 %vol.
Solvent washed gum 5.0 mg/100ml
water 0.3 %wt.
copper 0.07 mg/kg
copper 0.07 mg/kg
Appearance Bright and Clear -
รายการสินค้า ชนิดสินค้า
สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ตราอุบลไบโอ 5,000 ml
สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ตราอุบลไบโอ 1,000 ml
สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ตราอุบลไบโอ 100 ml
สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ตราอุบลไบโอ 50 ml
เจลแอลกอฮอล์ 70% ตราอุบลไบโอ 1,000 ml
เจลแอลกอฮอล์ 70% ตราอุบลไบโอ 500 ml
เจลแอลกอฮอล์ 70% ตราอุบลไบโอ 500 ml
เจลแอลกอฮอล์ 70% ตราอุบลไบโอ 50 ml
สเปรย์การ์ด แอลกอฮอล์ 70% ตรา KLAR 18 ml
สเปรย์แอลกอฮอล์ 75% ตรา KLAR by UBONBIO 1,000 ml

ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

333 หมู่ 9 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160