ผลิตภัณฑ์เอทานอล

ผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของประเทศ และเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง

เกรดเชื้อเพลิง

99.8%

เกรดอุตสาหกรรม

95%

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ

70%

กำลังการผลิต

2,400 ตัน/ วัน

วัตถุดิบ

  • มันสำปะหลังสด
  • มันสำปะหลังเส้น
  • กากน้ำตาล
  • น้ำตาลทรายดิบ

พื้นที่เก็บมันสำปะหลังเส้น 

310,000 ต้น

ระบบควบคุมการผลิต

SCADA

ถังเก็บเอทานอลความจุ

18 ล้านลิตร

น้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอล

5,000 ลบ.ม. / วัน

ผลิตภัณฑ์เอทานอล

เกรดเชื้อเพลิง
เกรดอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ

ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ติดต่อฝ่ายขาย วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา  09.00 - 17.00 น.

333 หมู่ 9 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160