ธุรกิจเอทานอล

ผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของประเทศ และเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง

เกรดเชื้อเพลิง

99.8%

เกรดอุตสาหกรรม

95%

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ

70%

กำลังการผลิต

2,400 ตัน/วัน

วัตถุดิบ

  • มันสด
  • มันเส้น
  • กากนํ้าตาล
  • น้ำตาลทรายดิบ

พื้นที่เก็บมันสําปะหลังเส้น

310,000 ตัน

ควบคุมการผลิตด้วย

SCADA

ถังเก็บเอทานอลความจุ

18 ล้านลิตร

นํ้าเสียจากโรงผลิตเอทานอล

5,000 ลบ.ม. / วัน

ผลิตภัณฑ์เอทานอล

เกรดเชื้อเพลิง
เกรดอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ

ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

333 หมู่ 9 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160