ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง

ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิครายใหญ่ของโลก และเป็นผู้ผลิตแป้งฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิค Gluten-free รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เกรดอาหาร

กำลังการผลิตแป้ง

700 ตัน/วัน

ใช้มันสด

2,800 ตัน/วัน

กำลังการผลิตฟลาว

100 ตัน/วัน

ผลิตภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลัง

แป้งมันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิค
ฟลาวมันสำปะหลัง และฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิค
แป้งมันสำปะหลัง ดัดแปร
สารให้ความหวาน
แป้งมันสำปะหลัง (ข้าว) เหนียว

ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

299 หมู่ 9 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160