23 ธ.ค. 2559

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงมันสำปะหลังเข้าสู่อุตสาหกรรมเอทานอล

กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ห้องกำแพงเพชรอัครโยธิน คุณเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ในฐานะนายกสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงมันสำปะหลังเข้าสู่อุตสาหกรรมเอทานอล ระหว่างสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง และสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย กับสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย โดยการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการผลิตเอทานอล และภาคเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในการจะช่วยยกระดับราคามันสำปะหลังด้วยการดึงผลผลิตมันสำปะหลังเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตเอทานอลเพิ่มมากขึ้น และรับเป็นการรับซื้อด้วยราคาที่เหมาะสม นับเป็นการช่วยเหลือภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน