24 ธ.ค. 2559

งานเปิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดู่ ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธ.ค. 59 ที่ผ่านมา UBBE Group โดยคุณกัณฑ์พร กรรณสูต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณโสภา สิทธิ์ศิระมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมงานเปิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดู่ ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โดย UBBE Group ได้มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ เพื่อให้ชุมชนมีสถานพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานไว้รักษาใกล้ๆ บ้าน สร้างความอุ่นใจเมื่อโรคภัยมาเยือน