19 ธ.ค. 2559

UBE – Money Card ได้รับความเชื่อมั่นคุณภาพสากล

UBE – Money Card ได้รับความเชื่อมั่นคุณภาพสากล

โครงการ “UBE – Money Card” บัตรกดเงินสดของสมาชิกเกษตรกรขายมันสำปะหลังของโรงงานกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลที่ร่วมกับธนาคารกรุงไทย สามารถคว้ารางวัล Best Cash Management Solution Thailand ปี 2016 จาก The Asset Asian Awards ประเทศสิงคโปร์ ในการพัฒนาระบบที่มีคุณภาพมีมาตรฐานความปลอดภัย ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจ.อุบลราชธานี