04 พ.ย. 2559

UBBE Group เปิดบ้านต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง จากหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 9

สัปดาห์ที่ผ่านมา UBBE Group มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง จากหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 9 กว่า 120 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงานเอทานอลของ UBBE Group รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น