16 พ.ย. 2559

UBBE Group ร่วมงาน "ครบรอบ 61 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี"

เมื่อวันพุธที 16 พ.ย. 59 ชาว UBBE Group เดินทางมาพร้อมกับชาวอำเภอนาเยีย 1,000 คน ร่วมงาน "ครบรอบ 61 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี" และกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมพลังสวมเสื้อยืด "ทำดี..เพื่อพ่อ" พร้อมบริการน้ำดื่มให้กับผู้มาร่วมงานครั้งนี้