10 พ.ค. 2560

วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

รู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งด้วยนะครับ

วันนี้เป็น 'วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ' ซึ่งจะตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี ชาว UBBE Group ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติขึ้น นำโดยคุณทัศนีย์ บุญสืบ ผู้จัดการส่วนงานอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม นำทีมงานเดินสายรณรงค์ให้ทุกส่วนงานตระหนักถึงความปลอดภัยทั่วโรงงาน เพื่อให้ชาว UBBE Group ได้ตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน


'ป้องกันก่อนเหตุ สังเกตก่อนเกิดภัย

ตรวจสอบก่อนจะใช้ มั่นใจลงมือทำ'