12 เม.ย. 2560

รณรงค์ความปลอดภัยทางการจราจรช่วงเทศกาลหยุดยาว

ปีใหม่ไทย ชาว UBBE Group ห่วงใย รณรงค์ความปลอดภัยทางการจราจรช่วงเทศกาลหยุดยาว

“ดื่มไม่ขับ เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ”

ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร

--ด้วยความห่วงใยจากชาว UBBE Group--