08 เม.ย. 2560

เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้อำนวยการจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้อำนวยการจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จังหวัดภูเก็ต จังหวัดลำปาง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำทิ้งทั้ง 3 ระบบที่ครบวงจรในการผลิตพลังงานทดแทนให้กับประเทศ โดยมีคุณกวี เตชะพิเชษฐวนิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการให้การต้อนรับ เมื่อเช้าที่ 7 เม.ย. วานนี้