07 เม.ย. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตวิธีการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จากข้าวเจ้า

บ่ายวันนี้ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 โดยมีนางสาวโสภิตา สมคิด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ วิทยากรจาก สวพ.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตวิธีการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จากข้าวเจ้า ให้กับเกษตรกรชาวไร่มัน ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร ซึ่งเกษตรกรเจอปัญหาเชื้อราในดิน ทำให้เกิดโรคโคนเน่าในต้นมันสำปะหลัง

แม้ว่าในพื้นที่ ยังไม่พบเชื้อราในดินมากหนัก เกิดขึ้นเฉพาะในบางพื้นที่มีน้ำขัง และเคยเป็นป่าดิบชื้น เพื่อป้องกันไม่เชื้อราแพร่ระบาด การป้องกันโดยวิถีอินทรีย์เป็นองค์ความรู้ที่สามารถจัดการได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยาก ต้นทุนน้อย แต่ยั่งยืน สำหรับเกษตรกรที่พบปัญหาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มวิชาการ สวพ. 4 กรมวิชาการเกษตร 045 202190--มาเตรียมความพร้อมให้ดินก่อนปลูกมันกันค่ะ