09 ก.ค. 2559

UBBE Group ต้อบรับคณะกรรมการธิการด้านการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน และคณะเยี่ยมชมจากสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหวังว่าหลายๆคนคงได้พักผ่อนเต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำงานในสัปดาห์นี้กันแล้วนะครับ เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ 9-10 ก.ค. UBBE Group รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมงานถึงสองคณะด้วยกัน โดยในวันเสาร์ที่ 9 ท่านสิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมมาธิการจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งคณะกรรมการธิการด้านการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงานทั้ง 19 ท่าน และในวันอาทิตย์เป็นคณะเยี่ยมชมจากสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ จำนวน 50 ท่าน นำโดยท่าน เจน นำชัยสิริ ได้เข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเอทานอล แป้งมันสำปะหลังและก๊าซชีวภาพ