23 มิ.ย. 2559

UBBE Group ต้อนรับอาจารย์ และนศ. ปริญญาโทจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

UBBE Group ต้อนรับอาจารย์ และนศ. ปริญญาโทจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตทั้งหมดเป็นผู้บริหารจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีคุณหนุ่ย CFO ของเรา เป็นผู้มอบความรู้ด้านธุรกิจพลังงาน และยังมอบความบันเทิงให้อีกด้วย ได้ข่าวว่าคุณหนุ่ยสามารถ เรียกเสียงหัวเราะจากคณะอาจารย์และนิสิตได้ดังไปถึงหอกลั่นกันเลยทีเดียว