19 ก.ค. 2559

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความงดงามการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ประกอบ แสงเสียง แห่ฟ้อนบูชา ราชธานีแห่เทียนพรรษา 19-20 ก.ค. นี้

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความงดงามการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ประกอบ แสงเสียง แห่ฟ้อนบูชา ราชธานีแห่เทียนพรรษา 19-20 ก.ค. นี้ สามารถรับชมการแสดงได้ตามรายละเอียดในสูจิบัตรนี้ครับ