14 ก.ค. 2559

ต้นเทียนพรรษา…ประชารัฐ อ.นาเยีย ร่วมสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา งานสำคัญประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี

ชาวอำเภอนาเยีย ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี และอนุรักษ์งานฝีมือช่างทำเทียนพื้นบ้าน ด้วยการแกะสลักเทียนพุทธประวัติตอนปัจฉิมโอวาทก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ร่วมเป็นพุทธบูชา โดยทุกภาคส่วนในอำเภอ ส่วนราชการ ท้องถิ่น วัด สถานศึกษา รวมทั้งเอกชน อาทิ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ให้การสนับสนุนเพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมชมงานแห่เทียนพรรษายิ่งใหญ่ประจำปี วันที่ 20 กรกฎาคมนี้
 นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า งานประเพณีแห่เทียนพรรษาของ จ.อุบลราชธานี ถือเป็นงานประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงมากที่สุดและมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 115 ปีแล้ว โดยไฮไลท์สำคัญของการจัดงานแต่ละปี คือ การแสดงขบวนแห่เทียนพรรษา ซึ่งในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัดและอำเภอต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมสืบสานประเพณีสำคัญด้วยการทำเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมขบวนแห่จำนวน 53 ขบวนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามต้นเทียนพรรษาจากช่างฝีมือทำเทียนที่มีการสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน โดยนับเป็นความภาคภูมิใจของอำเภอนาเยีย ที่ได้ร่วมสืบสานประเพณีเช่นทุกปีที่ผ่านมา
“ชาวอำเภอนาเยีย มีความภาคภูมิใจในการร่วมสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีโดยในปีนี้ ทางอำเภอมีความพร้อมในการเตรียมการอย่างเต็มกำลังจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในพื้นที่และกำลังกายกำลังใจจากชาวอำเภอนาเยียที่รวมพลังสามัคคีอย่างเต็มที่ ประกอบกับชาวอำเภอนาเยีย โชคดีมีช่างฝีมือดีและเชี่ยวชาญการช่างแกะสลักมายาวนานคือ นายณัฐพล บรรเทา ซึ่งเป็นช่างแกะสลักที่เป็นคนในท้องถิ่นบ้านเกิดที่อำเภอนาเยีย โดยปี 2558 ที่ผ่านมา ต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยียได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทแกะสลักขนาดเล็กของจังหวัด ส่วนในปีนี้ช่างเทียนได้ใช้องค์ความรู้ทางพุทธศาสนานำมาสร้างเป็นเรื่องราวพุทธประวัติตอนปัจฉิมโอวาทก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เป็นแนวคิดในการแกะสลัก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมชมความงดงาม และให้กำลังใจช่างฝีมือของอำเภอนาเยียในปีนี้” นายอำเภอนาเยียกล่าว

ที่มา: มติชนออนไลน์ http://www.matichon.co.th/news/212274