10 มี.ค. 2561

คณะกรรมการบริหาร บมจ.ไทยออยล์ เยี่ยมชมกิจการ

    เสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 : ประธานกรรมการ ศ.พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ พร้อมคณะกรรมการระดับสูง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทแม่ของบริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เข้าเยี่ยมชมกิจการการแปรรูปมันสำปะหลังเป็นพลังงานทดแทน โดยมี คุณสิทธิชัย โควสุรัตน์ ท่านที่ปรึกษา และคุณเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ