11 ก.ย. 2563

โรงแป้งมันอุบลซันฟลาวเวอร์ คว้ารางวัลการจัดการน้ำเสียระดับทอง ประจำปี พ.ศ. 2563

นายเผด็จศักดิ์ จำปา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง บริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม "ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ“ ในระดับทอง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมอบโล่เชิดชูเกียรติกับหน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 121​ แห่ง ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม