04 พ.ย. 2563

UBBE Group มอบอุปกรณ์ฝึกซ้อมให้กับชมรมผู้พัฒนากีฬาฟุตบอลจังหวัดอุบลราชธานี

ชมรมฟุตบอล UBBE Group นำโดย คุณเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล มอบชุดอุปกรณ์ฝึกซ้อมฟุตบอลให้กับชมรมผู้พัฒนากีฬาฟุตบอลจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล ให้กับเด็ก และเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี