17 พ.ย. 2563

UBBE Group ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้กับพนักงาน คุณหมอจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานอุบลซันฟลาวเวอร์