14 มิ.ย. 2564

อุบลไบโอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล นำผลิตภัณฑ์ "อุบลไบโอ" แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ 70% บราวนี่จากฟลาวมันสำปะหลัง "ทาสุโกะ" (TASUKO) พร้อมน้ำดื่ม มอบให้กับโรงพยาบาลนาเยีย และโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19