17 ก.ค. 2562

UBBE ปั่นสืบสานราชธานีแห่งเทียน ปีที่ 9

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ปั่นสืบสานงานบุญประเพณียิ่งใหญ่ด้วยพลังศรัทธาของชาวอุบลราชธานี นำโดย คุณเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานชมรมจักรยานอุบลไบโอ ปั่นส่งมอบกำลังใจ และสนับสนุนกองทุนเทียนพรรษาอำเภอนาเยีย จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยมี นายวรพจน์ อุปนิสากร นายอำเภอนาเยีย และส่วนราชการเป็นผู้รับมอบ ซึ่งในปี 2562 นี้ อำเภอนาเยีย ได้ส่งผลงานประกวดประเภทเทียนแกะสลัก ขนาดเล็ก สะท้อนพุทธประวัติ และหลักคำสอนพระพุทธเจ้า ตอนพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และพระพุทธเจ้าโปรดพระมารดา โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และเยาวชน เข้าร่วมมากกว่า 900 คน

สำหรับพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ ส่งผลงาน ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่ ภายใต้แนวคิดเรือพระราชพิธีเรือหลวงทรงสุบรรณ วิจิตรตระการตาด้วยงานหัตถกรรมจากช่างฝีมือท้องถิ่น โดยทางบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกองทุนเทียนพรรษาอำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยมี นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ และส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมรับมอบ

และในปีนี้ ผู้บริหารและพนักงาน ได้ทำบุญร่วมกัน ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน พร้อมชุดสังฆทาน 63 วัดรอบโรงงานและลานสาขา ตลอดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ประมวลภาพกิจกรรมUBBE ปั่นสืบสานราชธานีแห่งเทียน ปีที่ 9