03 เม.ย. 2561

“กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจับมือ St1 ร่วมมืองานวิจัยเทคโนโลยี Etanolix”

กลุ่มพลังงานยักษ์ใหญ่ ประเทศฟินแลนด์ จับมืออุบลไบโอ...เชิญท่านทูตตัดริบบิ้น

งานวิจัยโครงการนำร่องการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง Etanolix®

พัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

    กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล (“กลุ่มบริษัทฯ”) โรงงานผลิตเอทานอล แป้งมัน และก๊าซชีวภาพ จากมันสำปะหลัง ที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย ร่วมมือกับบริษัท ST1 ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาพลังงานจากประเทศฟินแลนด์ เจ้าของเทคโนโลยี Etanolix® เนรมิตพื้นที่โรงงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นโครงการนำร่องนำผลพลอยได้จากโรงแป้งมันสำปะหลัง “กากมันสำปะหลัง” สู่การผลิตพลังงานสะอาด “เอทานอล” พร้อมทดลองเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน SATU SUIKKARI - KLEVEN เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน โดยมีหน่วยงานราชการในจังหวัดอุบลราชธานี ท่านอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ท่านสรรพสามิต ท่านพลังงานจังหวัด และท่านนายอำเภอนาเยียร่วมงานคับคั่ง พร้อมนำโดยคุณเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ร่วมต้อนรับ ช่วงเช้าวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ โรงงานอุบลไบโอเอทานอล

    “จากปัญหาเรื่องความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ การผลิตวัตถุดิบที่ไม่แน่นอน วิถีชีวิตการทำเกษตรกรรรมเปลี่ยนไปตามเศรษฐกิจของโลก วันนี้ UBE และ บริษัท St1 Renewable Energy ได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี Etanolix® โครงการวิจัยนำร่องการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของเรา และของจังหวัดอุบราชธานี ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม และช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้ เกิดความมั่นคงในการผลิตพลังงาน การร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง คือ หนึ่ง เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง พร้อมการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ของมันสำปะหลังอย่างกากมันสำปะหลัง ขยายองค์ความรู้เรื่องนี้ ไปสู่โรงแป้งอื่นๆ ในประเทศไทยที่มากกว่า 100 โรงงาน และสอง เทคโนโลยีนี้จะช่วยในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมจากการนำของเหลือใช้วนกลับมาใช้ประโยชน์อีก สามารถปรับปรุงเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังได้อย่างยั่งยืน” นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด กล่าว

    "เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เริ่มโครงการโดยนำเทคโนโลยี Etanolix® มาทดลองใช้จริง และได้รับความร่วมมืออย่างดีกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง UBE ที่ช่วยกันนำร่องโครงการนี้ และเรามีแผนการลงทุนต่อเนื่องเป้าหมายคือการสร้างโรงเอทานอลที่ใช้เทคโนโลยี Etanolix® จำนวน 20 แห่ง ในประเทศไทย ซึ่งจะสามารถผลิตเอทานอลรวม 400 ล้านลิตรต่อปี ปัจจุบัน St1 ได้ก่อตั้ง บริษัทย่อยคือ บริษัท St1 Renewable Energy (Thailand) Ltd เพื่อดำเนินการทำวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากกากมันฯ ด้วยเทคโนโลยี Etanolix® " สิ่งสำคัญที่สุดคือ งานวิจัยและพัฒนานี้ จะต้องช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้บุคลากรในพื้นที่ให้มีความความเชี่ยวชาญและชำนาญในการใช้วัตถุดิบในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ" Patrick Pitkänen ผู้อำนวยการกองเชื้อเพลิงขั้นสูงของ

St1 Renewable Energy กล่าว

St1 เป็นกลุ่มพลังงานจากประเทศในแถบสแกนดิเนเวียร์ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้ผลิตชั้นนำและผู้ขายพลังงาน CO2 มีงานวิจัยและพัฒนาโซลูชั่นด้านพลังงานที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมด้านการตลาดเชื้อเพลิงการกลั่นน้ำมันและโซลูชั่นด้านพลังงานทดแทนเช่นเชื้อเพลิงเอทานอลขั้นสูงที่ใช้แล้ว และพลังงานลมอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีสถานีค้าปลีก 1400 ในฟินแลนด์สวีเดนและนอร์เวย์ สำนักงานใหญ่อยู่ที่เฮลซิงกิปัจจุบันมีพนักงานกว่า 700 คนใน ฟินแลนด์ สวีเดน และนอร์เวย์ www.st1.eu 

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เป็นกลุ่มโรงงานที่นำวัตถุดิบทางการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานและอาหาร ทั้งมันสำปะหลังสด มันสำปะหลังเส้น กระบวนการผลิตทั้งหมดใช้วัตถุดิบมันสำปะหลังจากเกษตรกรรอบโรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดข้างเคียง ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานโดยผู้ถือหุ้น 3 ส่วน ประกอบด้วย บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด / บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (เครือบบางจาก) และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

    • กลุ่มที่ 1 ธุรกิจผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน ใช้มันเส้น 400,000 ตันต่อปี

    • กลุ่มที่ 2 ธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลัง กำลังการผลิต 700 ตันแป้ง ผลิตแป้งปีละ 150,000 ตันแป้ง มันสด 600,000 ตัน

    • กลุ่มที่ 3 ธุรกิจผลิตก๊าซชีวภาพ และผลิตกระแสไฟฟ้า ประมาณวันละ 200,000 ลบ.ม.จากน้ำเสียและกากมัน

www.ubonbioethanol.com