24 ส.ค. 2559

เจ้าแขวงจำปาสัก ดูงานโรงงานเอทานอล

           เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล มีโอกาสต้อนรับ คณะ ดร.สอนไช สีพันดอน เจ้าแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , นายประวัติ รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายณพงศ์ คงศักดิ์ตระกูลอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีท่านสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล พร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนให้การต้อนรับ

           การเดินทางมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจอย่างมันสำปะหลัง ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตพลังงานสะอาด “เอทานอล” ต่อไป