24 ส.ค. 2559

อุบลไบโอ’ ร่วมหารือ รพ.นาเยีย เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพพนักงาน

          วันที่ 13 มี.ค. 2556 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี นำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ภายหลังจากโรงพยาบาลนาเยียเริ่มเปิดดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา โดยในการนี้ได้ร่วมปรึกษาหารือกับตัวแทนกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ถึงแนวทางการร่วมมือเพื่อดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของพนักงาน และบุคลากรของกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในการนี้ นายพงษ์พิศาล คูหากาญจน์ ผู้จัดการทั่วไป ให้การต้อนรับคณะ และร่วมปรึกษาหารือ