24 ส.ค. 2559

อุบลไบโอฯ สืบทอดประเพณีไทยร่วมสนับสนุนงานบุญบั้งไฟ วัดท่าช้างใหญ่

          กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เข้าร่วมสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟ พร้อมมอบเงินสนับสนุนงาน โดย นายพงศ์พิศาล คูหากาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ เป็นตัวแทนมอบ ซึ่งประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของภาคอีสาน ซึ่งชาวบ้านได้ป ฏิบัติสืบทอดกันในทุกๆ ปีช่วงเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคม เพื่อบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล งานประเพณีบุญบั้งไฟ ภายในงานได้รวมชาวบ้านจากชุมชนตำบลท่าช้าง จำนวน 8 หมู่บ้าน เข้าร่วมขบวนแห่บั้งไฟ ณ วัดท่าช้างใหญ่ หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556