24 ส.ค. 2559

อุบลไบโอ’ ร่วมสนับสนุนของชำร่วย งานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อบต.นาดี

          เมื่อวันที่ 10เมษายน 2556 กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ขององค์การบริการส่วนตำบลนาดี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เพื่อแสดงถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวชุมชน สังคม รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งในงานมีกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุมากมาย อาทิ กิจกรรมการแสดงความสามารถพิเศษของผู้สูงอายุ การเป่าแคน ดีดพิน หมอลำ และการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในชุมชน โดย นายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอนาเยีย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทางกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และสนับสนุนของชำร่วย เป็น ยาหม่อง มากกว่า 640 ขวด โดย นายเรืองสวัสดิ์ ไสยสมบัติ ผู้จัดการทั่วไป และตัวแทนพนักงานเข้าร่วม ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีตำบลนาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี