24 ส.ค. 2559

อุบลไบโอ’ ร่วมกับบ้านโนนสุขสันต์ สร้างระบบน้ำถวายวัดป่าศิลาธารธรรม

          กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล สร้างระบบน้ำประปา และน้ำบาดาล ถวายวัดป่าศิลาธารธรรม ณ บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ 13 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี เนื่องจากทางวัดป่าศิลาธารธรรมมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ 2 รูป ได้ประสบปัญหาเรื่องการคาดแคลนน้ำไม่พอสำหรับใช้งาน และจัดงานบุญต่างๆ ทางกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เห็นควรถึงความสำคัญในทุกๆ เรื่องของชุมชน ทั้งยังเป็นวัดภายในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้านโนนสุขสันต์ จึงสร้างระบบน้ำประปา และน้ำบาดาล พร้อมถังกักเก็บน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี รองรับการจัดงานบุญต่างๆ อีกด้วย โดย นายพงษ์พิศาล คูหากาญจน์ ผู้จัดการทั่วไป และน.ส. ศิริลักษณ์ สอนอาจ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน พร้อมมอบระบบน้ำประปา ให้พระธีระพงษ์ ธีรถทฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าศิลาธารธรรม อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2556