24 ส.ค. 2559

อุบลไบโอเอทานอล...รับซื้อมันสดฯ

         จากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นำโดยคุณพันธ์ศักดิ์ กาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน-ปฏิบัติการ จัดจุดอำนวยการเพื่อนำเรือของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกการคมนาคมให้กับชุมชน และพนักงาน พร้อมมอบน้ำดื่มสะอาด 2,000 โหล กระจายให้กับชุมชนที่ประสบอุทกภัยรอบโรงงาน ได้แก่ ต.นาเยีย ต.นาจาน อ.นาเยีย / ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร / ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ และต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ

         กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ได้แก่ จุดที่ 1 สะพานห้วยข้าวสาร บ้านคำโพธิ์ ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ – โรงงาน จุดที่ 2 สะพานบ้านแก่งกอก ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร – โรงงาน และจุดที่ 3 บริเวณ บ้านหนองฝาง ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ พร้อมกันนี้ทางโรงงานฯ ได้เปิดรับซื้อมันสดต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จนเมื่อวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมาปริมาณน้ำลดลงจึงประกาศยกเลิกศูนย์ฯ พร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เพื่อประเมินการช่วยเหลือต่อไป อาทิ ซ่อมถนน ทำความสะอาดโรงเรียน เป็นต้น