24 ส.ค. 2559

พิธีบวงสรวง และทำบุญเลี้ยงพระเพล

       เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา เวลา 09.19 น. เป็นต้นไป บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด จัดพิธีบวงสรวง และทำบุญเลี้ยงพระเพล สถานที่ก่อสร้างโรงงานอุบล ไบโอ เอทานอล จ.อุบลราชธานี โดยมี คุณสิทธิชัย - คุณสายสุนีย์ โควสุรัตน์ ประธานที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เป็นประธานในพิธี