24 ส.ค. 2559

พนักงานร่วมใจฟังธรรมเทศนา ‘โครงการธรรมะดลใจ UBBE GROUP ครั้งที่ 3/56’

          พนักงาน กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เข้าร่วมฟังธรรมเทศนาในโครงการธรรมะดลใจ UBBE GROUP ครั้งที่ 3/56 โดย พระอาจารย์สุดธนู สุดจิณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแคนพัฒนา บ้านหนองแคนพัฒนา ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ ในหัวข้อ “การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข พร้อมนั่งสมาธิเพื่อทำจิตใจให้สงบ” เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตให้พนักงาน สร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเอทานอล UBE 109 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556