24 ส.ค. 2559

พนักงานกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล รวมพลังส่งสุขวันเด็ก...สัญจร ปี 3

พนักงานกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล รวมพลังส่งสุขวันเด็ก…สัญจร ปี 3 / 2557

มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ตะลุยชุมชนรอบโรงงาน สร้างสรรค์นิทรรศการพลังงาน ณ มทบ.22

          เมื่อวันศุกร์ที่10 มกราคม 25577 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จัดโครงการส่งสุขวันเด็ก...สัญจร ซึ่งจัดเป็นปีที่ 3 / 2557 เริ่มด้วยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี รวมมูลค่า 30,000 บาท พร้อมนำพนักงานจัดกิจกรรมสาระพลังงานแจกของรางวัลมากมาย นำโดยนางสาวกัณฑ์พร กรรณสูต ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน ตัวแทนผู้บริหารเป็นผู้มอบ โดยได้รับเกียติจากนายอ่อนตา ดวงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอนาเยีย ร่วมเป็นสักขีพยาน

          โครงการอนุรักษ์ลำโดม จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “ชุมชนรักษ์ลำโดม ร่วมผสานใจอุบลไบโอ ผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง สร้างสรรค์พลังงานสะอาดเพื่อคนไทย” โดยมีนักเรียน เข้าร่วมส่งผลงานส่ง ทั้งหมดกว่า 500 ผลงาน โดยคณะกรรมการจากสำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ภาคที่ 12 เป็นกรรมการตัดสิน สรุปผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

            ระดับประถมศึกษาช่วงชั้น ป.4 – ป.6

            อันดับที่ 1 ด.ช.ทินกร หัตถะมา ร.ร.บ้านขี้เหล็ก ต.นาดี อ.นาเยีย

            อันดับที่ 2 ด.ช.สุรเชษฐ์ สีดี ร.ร.บ้านขี้เหล็ก ต.นาดี อ.นาเยีย

            อันดับที่ 3 ด.ช.ธวัชชัย มั่งบุญ ร.ร.บ้านขี้เหล็ก ต.นาดี อ.นาเยีย

            ระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้น ม.1 – ม.3

            อันดับที่ 1 ด.ญ.พรพิมล น้อยตา ร.ร.บ้านนาดู่ ต.นาดี อ.นาเยีย

            อันดับที่ 2 ด.ญ.กนกวรรณ เกตุสะ ร.ร.ไร่ใต้ประชาคม ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลฯ

            อันดับที่ 3 ด.ญ.จิรชาดา ชนะพันธ์ ร.ร.วัดนาเยียวิทยา ต.นาเยีย อ.นาเยีย

            รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท และรางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท

          พร้อมกันนี้ พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ในรวมพลังสร้างสรรค์กิจกรรมสาระบันเทิงไปยัง 4 โรงเรียน และหน่วยงานราชการท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแปน ต.นาดี อ.นาเยีย / โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง เทศบาลท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ / โรงเรียนบ้านแก่งกอก ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร / โรงเรียนบ้านโนนสุข ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร / เทศบาลตำบลท่าช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำ-ราบ นำอุปกรณ์กีฬา สมุดนักเรียน และของรางวัลต่างๆ มากมายร่วมกิจกรรมในชุมชนรอบโรงงานอย่างอบอุ่น

          และในวันนี้ (11 ม.ค. 57 ) กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล โดยนางสาวกัณฑ์พร กรรณสูต ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน เป็นตัวแทนผู้บริหาร ได้นำพนักงานอาสา จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนเอทานอล พร้อมจัดซุ้มกิจกรรมตอบคำถามเกมส์พลังงาน แจกรางวัลจำนวนมากส่งความสุขให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง ณ มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี