24 ส.ค. 2559

ผ้าป่า UBBE Group มหากุศล สมทบทุนสร้างเมรุวัดหนองแปนสุธาวาส และปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเพื่อใช้ในงานแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำโพธิ์

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 นางสาวกัณฑ์พร กรรณสูต ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน พร้อมนายพันธ์ศักดิ์ กาจหาญ ผู้จัดการโครงการเอทานอล ตัวแทนผู้บริหาร นำขบวนพนักงาน กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างเมรุวัดหนองแปนสุธาวาส ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย ซึ่งขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีนายอ่อนตา ดวงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างเนืองแน่น พร้อมกันนี้ ในวันต่อมา วันที่ 19 มีนาคม 2557 ผ.อ กลุ่มสายงานสนับสนุน นางสาวกัณฑ์พร กรรณสูต นำพนักงานลุยทำบุญต่อ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำโพธิ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ โดยทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่องานส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย และปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเพื่อใช้ในงานแพทย์แผนไทย โดยมีนาย นายวิภาส สุระชัย • ผอ.รพ.สต.คำโพธิ์ พร้อมชาวบ้านให้การต้อนรับ

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งสอดคล้องตามแผนงานพัฒนาบุคลากร ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งร่วมสร้างบุญกุศลเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมทั้งเป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามของสังคมไทยด้วยอีกประการหนึ่ง

         งานนี้พนักงานหนุ่มหล่อสาวสวยของโรงงานได้ร่วมฟ้อนรำขบวนกองยาว สร้างพลังและสีสันภายในงานเป็นอย่างมาก