24 ส.ค. 2559

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ เยี่ยมชมโรงงานเอทานอล

          เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ได้ต้อนรับ คุณประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีคุณเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งผู้บริหารให้การต้อนรับ

         การเดินทางมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อ เยี่ยมชมโรงงานและความคืบหน้าของโรงงาน พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับรายละเอียดของโรงงาน ทั้งนี้เนื่องจากโรงงานผลิตเอทานอลของ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด นั้นเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นโรงงานผลิตเอทานอลขนาดใหญ่ มีกำลังการผลิตสูงถึง 400,000 ลิตรต่อวัน สอดรับกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี ที่จะส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการใช้เอทานอลที่มากขึ้นในอนาคต