24 ส.ค. 2559

ผู้บริหารระดับสูง วพน. รุ่น 5 …เยี่ยมชมธุรกิจ “เอทานอล” ณ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด

         เมื่อวานนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2558) นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโจน์ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5 นำโดยนายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขึ้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชนชั้นนำของประเทศไทยกว่า 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชมธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ