24 ส.ค. 2559

ผู้บริหาร – พนักงาน กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลร่วมทำบุญวันวิสาฯ

           เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมทำบุญงาน “สื่อสารความดี ฟื้นวิถีวันพระ น้อมถวายพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้” โดย ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 13 รูป จากวัดบริเวณรอบโรงงาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้วันวิสาขบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม นับเป็นอภิลักขิตกาลพิเศษ คือเป็นปีที่ครบ 2,600 พุทธศตวรรษ หรือ 2,600 ปี แห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนา ทางกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จึงเห็นควรถึงความสำคัญของศาสนา เพื่อสืบสานประเพณีไทยต่อไป ทั้งยังสร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้บริหาร และพนักงาน จึงจัดโครงการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ โดย นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เข้าร่วม6