24 ส.ค. 2559

ปตท. วางใจ UBE เล็งซื้อเอทานอล

      คณะเยี่ยมชม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเอทานอล โดยมี นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ให้การต้อนรับ พร้อมพาตรวจสอบคุณภาพ และความปลอยภัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556