24 ส.ค. 2559

นักศึกษาหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 2 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน เรียนรู้ศักยภาพการผลิตเอทานอลของกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล

          ดร. สิทธิชัย โควสุรัตน์ ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล และประธานนักศึกษาหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะนักศึกษา จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง และเอทานอล โดยมีคุณสุรียส โควสุรัตน์ ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ / คุณทศสีห์ โควสุรัตน์ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทฯ และคุณพรรศักดิ์ กองนาวี ผู้จัดการโรงงานเอทานอล ให้การต้อนรับ ณ โรงงานกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556