17 พ.ย. 2564

UBON BIO hand sanitizer บริการประชาชน ณ ศาลากลาง

คุณกัณฑ์พร กรรณสูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายประสานงานภาครัฐ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE มอบผลิตภัณฑ์ ‘อุบลไบโอ’ สเปรย์เแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ สนับสนุนจุดบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี คุณศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ