05 พ.ย. 2564

UBE ร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 "สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน"


นายวุฒิพงศ์ นิลผาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล  บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติและนำบูธผลิตภัณฑ์ “UBONBIO” จัดแสดง ในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 "สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน“โดยมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการเสวนา “วัดใจรู้ สู้ชนะ” นิทรรศการจากสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 กิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ประเมินสุขภาพจิต ด้วย Mental Health Check In ประเมินความเครียดด้วย Biofeedback  และบริการฉีดวัคซีน Covid-19  ลานเสาเฉลียง อุบลสแควร์ จ.อุบลราชธานี