06 พ.ย. 2564

UBE ร่วมเป็นเจ้าภาพบุญมหากฐินถิ่นนักปราชญ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564


นายเดชพนต์  เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมกับชุมชน ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร เป็นเจ้าภาพ “บุญมหากฐินถิ่นนักปราชญ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564” ทอดถวายผ้ากฐิน 2 วัดรอบโรงงาน สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดบ้านขี้เหล็ก หมู่ 7 ต.นาดี อ.นาเยีย และสมทบทุนสร้างพระประธานวัดป่าโพธิ์สุวรรณ หมู่ 7 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 พ.ย. และ 12 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา