13 ธ.ค. 2564

UBE คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม

นายเดชพนต์  เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลทรงเกียรตินี้ ทั้งนี้ UBE เป็น 1 ใน 63 ผลงานที่ได้รับรางวัลจากทั่วประเทศ ผลงานโดดเด่นทางด้านอุตสาหกรรมศักยภาพ New - S Curve เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ด้วยการใช้ยีสต์สดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด BCG Model ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 64